Het effect van etherische oliën op onze emoties

Naast de kracht van de oliën die op het limbische systeeminwerkt (= het gedeelte van de hersenen dat betrokken is bij emoties, geheugen, leren, motivatie, herinneringen en seksueel gedrag), dragen affirmaties ertoe bij dat nieuwe positieve affirmaties de plaats in kunnen nemen van de oude emotionele inprenting. Affirmaties vergroten het effect van etherische oliën op onze emoties.

Het is aan te bevelen om de aangeschafte olie gedurende 2-3 weken aaneengesloten te gebruiken. Daarmee geef jezelf de gelegenheid om de werking van de olie goed te ervaren.
Kies en gebruik die oliën waarbij je je kunt vinden in de productbeschrijving maar met name in de bijbehorende affirmaties.

Ga als volgt te werk om het effect van de etherische olie op je emoties te vergroten:

  1. neem 1-2 druppels van de olie in je handpalmen en wrijf je handen langs elkaar
  2.  adem de geur een paar keer diep in en sluit een paar seconden je ogen, zodat je limbische systeem en je onderbewustzijn zich ervoor kunnen openstellen
  3. spreek de affirmatie uit
  4. adem de geur van de olie nogmaals een paar keer diep in en sluit je ogen weer een paar seconden
  5. ga met dezelfde affirmatie door en herhaal punt 4 en 5, net zolang tot je de affirmatie 10-20 keer hebt uitgesproken.

Om effectief met een thema om te gaan en echt verandering te bereiken, dien je dit 2-3 weken dagelijks op deze manier te doen. Als je meerdere thema’s wilt aanpakken, neem dan de tijd om het proces bewust te ervaren. Meestal worden dan ook in het dagelijks leven dingen zichtbaar die niet over het hoofd gezien mogen worden. Voordat je op deze wijze aan de slag gaat, is het verstandig mensen om je heen te verzamelen die je kunnen ondersteunen als je je grenzen bereikt. Het is raadzaam om een emotioneel genezingsproces met een goede therapeut of psycholoog te doorlopen. Probeer dat goed voor jezelf in te schatten, voordat je er aan begint.

Wil je meer weten of hierin graag ondersteund worden, neem dan contact op via het contactformulier.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.