Privacyverklaring

SanZoe, gevestigd aan Nijverheidsplantsoen 4, 2931 GL, NEDERLAND, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.sanzoe.nl

Nijverheidsplantsoen 4,

2931 GL,

NEDERLAND

Telefoonnummer: +31 (0)6 28410649

 

J.P.S. Eikelenboom is de Functionaris Gegevensbescherming van SanZoe Hij/zij is te bereiken via info@sanzoe.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

SanZoe verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sanzoe.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SanZoe verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– SanZoe analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

SanZoe neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SanZoe) tussen zit. SanZoe gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 

Google Analytics wordt gebruikt voor het analyseren van de prestaties van de website tbv website optimalisaties; het analyseren van het zoekgedrag van onze website bezoekers tbv het verbeteren van de website beleving en het analyseren van mogelijke promoties. In alle gevallen zijn de resultaten niet terug te herleiden tot unieke gebruikers en hun persoonsgegevens.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

SanZoe bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens zijn met jouw expliciete toestemming verkregen door het plaatsen van een bestelling, het aanmaken van een account of het aangaan van een overeenkomst voor het leveren van een dienst. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

(Categorie)

Persoonsgegevens (zoals naam, geslacht, geboortedatum) 

Bewaartermijn > zolang de overeenkomst duurt en daarna een termijn die de wetgeving aangeeft Reden: Verwerking orders, facturatie, contact m.b.t. te leveren of geleverde diensten.

 

Adresgegevens  ( zoals factuur/verzend adres, straat, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnr ) 

Bewaartermijn > zolang de overeenkomst duurt en daarna een termijn die de wetgeving aangeeft Reden: Verwerking orders, facturatie, contact m.b.t. te leveren of geleverde diensten.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

SanZoe verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij zullen jouw gegevens niet (tegen betaling) overdragen aan derden voor commerciële doeleinden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SanZoe gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@sanzoe.nl .

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. SanZoe zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

SanZoe wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SanZoe neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sanzoe.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.